Ägarskiftesbyrån, som en del av Coachway AB, är specialiserade på processen gällande ägarskiften. Idén är att följa de inblandade, som processrådgivare genom hela ägarskiftet.

Det har visat sig att man kan tjäna både tid och pengar, om man har ett processtöd.

Våra coacher är utbildade och certifierade samt har lång erfarenhet av förändringsprocesser.

Kontakta oss


Vi ser på ägarskiftet ur ett helhetsperspektiv

Ett lyckat ägarskifte är ett skifte där alla inblandade kan känna sig tillfreds, såväl med resultatet som med processen dit.

Det är viktigt att ägarskiftesprocessen påbörjas i rätt ände. Ägarskiftet handlar inte enbart om rationella värden såsom ekonomiska-, juridiska-, organisatoriska- eller utvecklingsfrågor, utan innefattar även i hög grad relationer, roller, känslor, identitet och egna värderingar som mer karakteriserar den emotionella eller känslomässiga sidan av ett ägarskifte.  Ägarskiftesbyrå kan hjälpa till. Våra coacher har stor erfarenhet av att arbeta som processcoacher och processrådgivare. 

Vi börjar med frågorna av mer personlig karaktär samt målet för hur ägarskiftet ska genomföras, när de är under bearbetning påbörjas de praktiska delarna i processen. Ägarskiftesbyrån följer familjen under hela processen och samarbetar med specialister på bland annat skattefrågor, avtalsskrivning och värdering av ekonomiska tillgångar. 

Läs mer


Vad vi erbjuder:

 

 

Läs mer

Som processcoach är det viktigt att ha en helhetsförståelse för dynamiken i ägarskiften och generationsskiften. Vi stödjer er hela vägen med integritet och konfidentialitet samt tar hjälp av våra samarbetspartners för att bidra till helhet och kontroll i processen.