Ulf startade Coachway AB 1995 och kan efter många år som coach och konsult med gott samvete kalla sig senior konsult. Han har en lång och unik erfarenhet av att jobba med ledare/ team och individutveckling. 

- Lantbruksutbildning
- Beteendevetenskap Högskolan Dalarna

- Internkonsult/ Konsultutbildning: Teambuildning/ teambaserat arbetssätt
- UGL handledare samt därtill hörande verktyg. Krisstöd och debriefing
Certifierad på nya UGL 2016
- Certifierad handledare Utvecklande ledarskap
Certifierad användare Teamdiagnostic Assesment

- Certifierad teamcoach
Certifierad användare SDI, premier, expectation och feedback

- Certifierad användare MyersBriggs​​​​​​​
​​​​​​​- Certified PCC-coach (Professional Coach Certified)

Personalvetare med ett genuint intresse för organisationers utveckling och människors livskvalitet. Lång erfarenhet som chef inom offentlig förvaltning.

- Utbildad personalvetare vid Linköpings universitet
- Diplomerad coach
- LEAN coach